Muhammet Bakır’ın 'Görü istenci' isimli sergisi Galeri Kambur / Bebek'te

Muhammet Bakır'ın 'Görü istenci' isimli 4. kişisel sergisi 3 Nisan 2023 tarihinde Galeri Kambur Bebek'te.

Muhammet Bakır, mekân ve görünüm ilişkisini ağırlıklı olarak ele almaktadır. Geometrik formlara indirgenmiş mekânların insanın iç dünyasının şekillendiği, kendisini iyi hissettiği korunaklı yerler olarak; ev, ticarethane, müze, okul, galeri, ibadethane, kamusal alan v.b. gibi yapılara göndermesi vardır. 

Bu mekânların içerisinde biriken boşluğu okumadan, mekânları çevreleyen dış dünyanın anlaşılamayacağı iddiasını savunur. Söz konusu çalışmalarda üzeri renk, leke ve dokuyla giydirilmiş formlar; bireyin korkularını, sevinçlerini, heyecanlarını, obsesyonlarını, duygu durumlarının tümünü yapısal uzantılarıyla görünür kılmaya çalışıyor.

Her resimde değişkenlik gösteren bu formlar bireysel farklılıklarımızın estetiğine vurgu yapmaktadır. 

MUHAMMET BAKIR KİMDİR?

Bakır, küçük yaşlardan itibaren renk ve çizgiye olan tutkusunu devam ettirdi. Liseden itibaren çeşitli fanzinlerde ve süreli yayınlarda çizimleri yayınlandı. 

Disiplinler arası üretimler yapan Bakır’ın ulusal ve uluslararası ödüller alan çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışında birçok yerde sergilendi.

Bakır, uluslararası katılımlı sanat festivallerine uygulayıcı sanatçı olarak davet edildi. 4. kişisel sergisini açacak olan sanatçının eserleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Sanatta yaratıcılık ve karikatür ilişkisi üzerine yayınlanmış yüksek lisans tezi bulunan Bakır, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği de yapmıştır.