İMGELEM

"İMGELEM"

Artonom İstanbul  27 Nisan - 11  Mayıs 2024 tarihleri arasında  ‘’İMGELEM’’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

İmgelem, edinilmiş imgeleri birleştirip kaynaştırma ve bu birleşiklerden yeni imgeler tasarlama yetisidir... ve bir imgeyi yeniden canlandırmaktan yaratıcılığa kadar yükselir.” 
                                                                                                                                (Hançerlioğlu, 2008, s.184)

Muhammet Bakır, Simge Demirel, Halil Petük, Ömer Faruk Erdoğan, Zafer Malkoç, Hakan Özdil, Beşir Bayar, Hakan Güven, Mesut İkinci’in yer aldığı sergide, sanatçılar sanatın sunmuş olduğu özgür düşünceyle imgelemlerini izleyiciye aktarıyor.

Kendilerini ifade ettikleri gibi bu sürece izleyiciyi de dahil ederek onlarla yeni bir imge ve imgelem yaratma durumunu da gerçekleştiriyorlar.
İmgelem, sanatçılara imgenin yeniden yapılandırılmasının kapılarını aralıyor, imgeler arasında yeni bir bağlantı sağlıyor ve sanatçıların yeteneği ile özdeşleşerek yeniden kurgulanıp, anlamlandırılıyor.