Muhammet Bakır

 

Born in 1980.

Graduate from Inonu University Fine Arts Education Graphic Branch of Art in 2002.

Post graduate from Gazi University Graphic Branch Master of Art in 2008.

Post Graduate Thesis on “Relationship Between Creativity in Arts and Cartoon”.

First personal exhibition in 2008.

Second personal exhibition in 2011

Third personal exhibition in 2016

 

The artist’s works are Graphic Design, Ex-libris, Genuine Print Illustration and his most interested branches are Graphic Design and Cartoon. Bakir’s cartoon works were exhibited, issued and received various awards both in Turkey and abroad. Muhammet Bakir’s cartoons took place in many collective exhibitions and published in magazines like Karakalem, Inat (domestic), Donquichotte (Germany) and he works freelance on graphic design.

 

Some awarsd of  Bakır

 

2002 Inonu University (Cartoon Fest Workshop First Place) Certificate of Achievement / MALATYA

2003 Cartoon Foundation Certificate of “Contribution to Cartoon Art” / ANKARA

2004 Donquichotte 1. International Cartoon Competition (about EU and Turkey) Special Prize / STUTTGART / GERMANY

2005 International Cartoon Competition ‘‘18.Rassegna İnternazionale di Satira e Umorismo’’ Under 25 Cartoonist Final Prize / TRENTO / ITALY

2006 Poster Competition about Blood Donation First Prize / ANKARA

2006 Turkish Chemists’ Association Cartoon Competition Second Prize / ANKARA

2006 World Usability Day`06 at Hyderabad International Cartoon Competition Special Prize / HYDERABAD / INDIA

2006 5. Googlm International Cartoon Competition Perfection Prize / CHINA

 

...................................................................................................

 

Muhammet BAKIR

 

1980 doğdu.

2002 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu.

2008 Gazi Üniveristesi  Grafik Bölümü Yüksek Lisans proğramından mezun oldu.

         “Sanatta yaratıcılık ve karikatür ilişkisi“  üzerine Yüksek Lisans Tezi hazırladı.

2008 İlk Kişisel Sergisini açtı.

2011 ikinci Kişisel Sergisini açtı.

2016 Üçüncü Kişisel Sergisini açtı.

 

Grafik Tasarım, Ex-libris, Özgünbaskı İllüstrasyon, ve Karikatür çalışmaları yapan sanatçının yoğunlukla ilgilendiği disiplinler Grafik Tasarım ve Karikatürdür. Bakır’ın karikatür çalışmaları yurt içi ve dışında birçok yerde sergilendi, yayımlandı ve çeşitli ödüller aldı. Grafik tasarım alanında da freelance çalışan Muhammet Bakır’ın karikatürleri uluslararası birçok karma sergide; Karakalem, İnat (Ulusal) ve Donquichotte (Almanya) gibi dergilerde yer aldı.

 

BAKIR’ın ödüllerinden bazıları

 

2002 İnönü Üniversitesi (Karikatür festivali Workshop Birinciliği) Başarı Belgesi / MALATYA

2003 Karikatür Vakfı-Cartoon Foundation ‘‘karikatür sanatına katkı’’   Belgesi / ANKARA

2004 Donquichotte 1.Uluslararası Karikatür yarışması (A.B.ve TURKİYE konulu)   Özel Ödül / STUTGART / ALMANYA

2005 Uluslar arası ‘‘18.Rassegna İnternazionale di Satira e Umorismo’’ Karikatür yarışması  25 yaş  ve altı genç çizer final Ödülü / TRENTO / İTALYA

2006 ‘‘Kan Bağışı’’ Konulu Afiş Yarışması Birincilik Ödülü/ANKARA                                                                                                           2006 Türk Eczacıları Birliği Karikatür Yarışması İkincilik Ödülü /ANKARA

2006 World Usability Day`06 at Hyderabad Uluslararası Karikatur Yarismasi Özel Ödül Hyderabad / HİNDİSTAN

2006 5th Googlm Uluslararası Karikatür Yarışması Mükemellik Ödülü / ÇİN